Connexió a xarxa wifi per accés a internet d’un habitatge, cobertura perfecte amb velocitat de 30Mbps.